تبلیغات
ایمان و قدرت عشق"secret - قانونهای برایان تریسی
 
ایمان و قدرت عشق"secret
روزگاریست شیطان فریاد میزنداگر انسان دیدید خبرم کنید سجده خواهم کرد.
 
 
سه شنبه 23 آذر 1389 :: نویسنده : اسماعیل ابراهیمی
      قانون علت و معلول
      هر چیز به دلیلی رخ می دهد . برای هر علتی معلولی هست ، و برای هر معلولی ،
      علت یا علت های بخصوصی  وجود دارد ، چه از آنها اطلاع داشته باشید چه نداشته
      باشید . چیزی به اسم اتفاق وجود ندارد.
      در زندگی هر کاری را بخواهید می توانید انجام دهید به شرط آنکه :
      یک : تصمیم بگیرید که دقیقا چه می خواهید
      دو - همان کاری را بکنید که کسانی که در این راه موفق شده اند انجام داده اند
      

      قانون ذهن
      همه علت و معلول ها ذهنی هستند . افکار شما تبدیل به واقعیت می شوند . افکار
      شما آفریننده اند . شما تبدیل به همان چیزی می شوید که درباره آن بیشتر فکر
      می کنید.
      همیشه درباره چیزهایی فکر کنید که واقعا طالب آن هستید و از فکر کردن درباره
      چیزهایی که خواستار آن نیستید اجتناب کنید
      

      قانون عنیت یافتن ذهنیات
      دنیای پیرامون شما تجلی فیزیکی دنیای درون شماست . کار اصلی شما در زندگی این
      است که زندگی مورد علاقه خود را در درون خود خلق کنید .
      زندگی ایده آل خود را با تمام جزئیات آن مجسم کنید و این تصویر ذهنی را تا
      زمانی که در دنیای پیرامون شما تحقق پیدا کند حفظ کنید.
      

      قانون رابطه مستقیم
      زندگی بیرونی شما بازتاب زندگی درونی شماست . بین طرز فکر و احساسات درونی
      شما از یک طرف و عملکرد و تجارب بیرونی شما از طرف دیگر رابطه مستقیم وجود
      دارد.
      روابط اجتماعی ، وضعیت جسمانی ، شرایط مالی و موفقیت اجتماعی شما بازتاب
      دنیای درونی شماست
      

      قانون باور
      هر چیزی را  که  عمیقا باور داشته باشید برایتان به واقعیت بدل می شود . شما
      آنچه را می بینید باور نمی کنید بلکه آن چیزی را می بینید که قبلا به عنوان
      یک باور انتخاب کرده اید . پس باید :
      یک - باورهای محدود کننده ای را که مانع موفقیت شما هستند شناسایی کنید
      دو - آنها را از بین ببرید
      

      قانون ارزش ها
      نحوه عملکرد شما همیشه با زیر بنایی ترین ارزش ها و اعتقادات شما هماهنگ است
      آنچه براستی ارزش هایی را که واقعا به آن اعتقاد دارید بیان می کند  ادعاهای
      شما نیست بلکه گفته ها ، اعمال و انتخاب های شما به ویژه در هنگام ناراحتی و
      عصبانیت است.
      

      قانون انگیزه
      هر چه می گویید یا انجام می دهید از تمایلات درونی ، خواسته ها و غرایز شما
      سرچشمه می گیرد این کا ممکن است بصورت خود آگاه یا ناخودآگاه انجام شود
      رمز موفقیت دو چیز است
      یک - تعیین اهداف و برنامه ریزی برای آنها
      دو - مشخص کردن انگیزه ها
      

      قانون فعالیت ذهن ناخودآگاه
      ذهن ناخودآگاه شما موجب می شود همه گفته ها و اعمالتان مطابق با الگویی انجام
      پذیرد که با تصویر ذهنی و باورهای زیر بنایی شما همهنگ است.
      ذهن ناخودآگاه شما بسته به اینکه چگونه آن را برنامه ریزی کنید می تواند شما
      را به پیش ببرد و یا از پیشرفت باز دارد
      

      قانون انتظارات
      اگر با اعتماد به نفس انتظار وقوع چیزی را داشته باشید در جهان پیرامونتان
      امکان وقوع پیدا می کند.
      شما همیشه هماهنگ با انتظارات تان عمل می کنید و انتظارات شما بر رفتار و طرز
      برخورد اطرافیانتان تاثیر می گذرد
      

      قانون تمرکز
      هر چیزی که ذهن خود را به آن مشغول  سازید در زندگی واقعیت پیدا می کند .
      هر چیزی که روی آن تمرکز کنید و مرتبا به آن فکر کنید در زندگی واقعی شکل می
      گیرد و گسترش پیدا می کند . بنا براین باید فکر خود را بر چیزهایی متمرکز
      کنید که در زندگی واقعا طالب آن هستید
      

      قانون عادت
      حداقل 95%از کارهایی که انجام می دهید از روی عادت است ، خواه عادت های مفید
      و خواه عادت های مضر .
      شما می توانید عادت هایی  را که موفقیت تان را تضمین می کند در خود پرورش
      دهید . به این صورت که تا هنگامی که رفتار مورد نظر به صورت اتو ماتیک و غیر
      ارادی انجام نشوند تمرین و تکرار آگاهانه  و مدام آن را ادامه دهید
      

      قانون جذب
      شما مرتبا افکار ، ایده ها و موفقیت هایی را که با افکار غالب شما هماهنگ
      هستند به خود جذب می کنید ، خواه افکار منفی و خواه افکار مثبت.
      شما می توانید بهتر از این که هستید باشید ، ثروتمند تر از اکنون باشید و
      توانایی های بیشتری داشته باشید چون می توانید افکار غالب خود را تغییر دهید
      

      قانون انتخاب
      زندگب شما نتیجه انتخاب های شما تا این لحظه است.
      چون همیشه در انتخاب افکار خود آزاد هستید ، کنترل کامل زندگی تان و تمامی
      آنچه برایتان اتفاق می افتد در دست شماست.
      

      قانون تفکر مثبت
      برای موفقیت و شادی در تمام جنبه های زندگی تفکر مثبت امری ضروری است.
      شیوه تفکر شما نشان دهنده ارزش ها ، اعتقادات و انتظارات شماست .
      

      قانون تغییر
      تغییر غیر قابل اجتناب است و چون با دانش روزافزون و تکنولوژی رو به پیشرفت
      هدایت می شود با سرعتی غیر قابل قیاس با گذشته در حال حرکت است.
      کار شما این است که استاد تغییر باشید نه قربانی آن.
      

      قانون کنترل
      این که تا چه حد در مورد خودتان مثبت فکر می کنید بستگی به این دارد که فکر
      می کنید تا چه حد زندگی تان را تحت کنترل دارید .
      سلامتی ، شادی و عملکرد عالی از طریق کنترل کامل افکار ، اعمال و شرایط
      پیرامون تان به وجود می آید.
      

      قانون مسئولیت
      هرجا که هستید و هر چه که هستید بخاطر آن است که خودتان اینطور خواسته اید.
      مسئولیت کامل آنچه که هستید ، آنچه که به دست آورده اید و آنچه که خواهید شد
      بر عهده خود شماست.
      

      قانون پاداش
      عالم در نظم و تعادل کامل به سر می برد . شما همیشه پاداش کامل اعمالتان را
      می گیرید
      همیشه از همان دست که می دهید از همان دست می گیرید . اگر از عالم بیشتر
      دریافت می کنید به این دلیل است که بیشتر می بخشید.
      

      قانون خدمت
      پاداش هایی که در زندگی می گیرید با میزان خدمت شما به دیگران رابطه مستقیم
      دارد.
      هر چه بیشتر برای بهبود زندگی و سعادت دیگران کار و مطالعه کنید و توانایی
      های خود را افزایش دهید ، در عرصه های مختلف زندگی خود نیز پیشرفت بیشتری به
      دست می آورید.
      

      قانون تاثیر تلاش
      همه امید ها ، رویاها ، هدف ها  و آرمان های شما در گرو سخت کوشی شماست .
      هر چه بیشتر تلاش کنید ، بخت و اقبال بهتری پیدا می کنید.
      هیچ راه میان بری وجود ندارد
      

 

 

 

 

 


هرگز مردی ولو بسیار نادان را ندیدم که از وی چیزی نتوانسته‌ام بیاموزم . گالیله


خواسته مراد از مرید خاموشی و ژرف نگریست ، و خواهش مرید از مراد ، نشان دادن مسیر پیشرفت .  اُرد بزرگ


ما از جنس رویاهایمان هستیم. ویلیام شکسپیر


اگر قرار باشد بایستی و به طرف هر سگی که پارس می‌کند سنگ پرتاب کنی، هرگز به مقصد نمی‌رسی. لارنس استرن


هیچ چیز بهتر از کار کردن بجای غصه خوردن، آدمی را به خوشبختی نزدیک نمی‌سازد . موریس مترلینگ


چنان باش که بتوانی به هر کس بگویی: «مثل من باش» . امانوئل کانت


یا چنان نمای که هستی، یا چنان باش که می‌نمایی . بایزید بسطامی


اهل خرد ، پیشتاز روزگار خویش اند . ارد بزرگ


نمی‌توانید به ساختن دنیای بهتر امید داشته باشید؛ مگر آن‌که تک‌تک افراد اجتماع پیشرفت کنند. به این منظور هر یک از ما باید علاوه بر این‌که به پیشرفت خود می‌اندیشد، در برابر عموم افراد بشر نیز احساس مسؤولیت کند. وظیفة ما این است که برای کسانی که می‌توانیم، مفید واقع شویم . ماری کوری


دوستی همواره یک مسؤولیت شیرین است نه یک فرصت. خلیل جبران


شما دل به یار خود بسپارید ، ولی نه برای نگهداری آن ، زیرا فقط گرمی زندگی است که می تواند دلها را حفظ کند . جبران خلیل جبران


در میان شما هستند کسانی که خواسته اند برای گریز از تنهایی و بیقراری و یکنواختی ، به زیاده گویی و یاوه سرایی  روی آورند ، زیرا سکوت تنهایی تصویر روشنی از ذات عریانشان را در برابر چشمانشان می گشاید که با دیدن آن رعشه می گیرند و به گریز پناه می برند . جبران خلیل جبران


میان اشک مرد و زن فاصله و بازه ای از آسمان تا زمین است . اُرد بزرگ


در آغاز هر کار مهم زن وجود دارد . لافونتن


کسیکه همۀ سلاحهای خود را رها کرده و ناله کنان می گوید نمی توانم ، از من ساخته نیست و بدشانسم ، ترحم انگیزترین مخلوق دنیاست . لاواتر


قلب زن پرتگاهی است که عمقش را نمی توان تخمین زد . لافونتن


خردمند  هرگز غم آنچه را  از دستش رفته نمی خورد ، حتی اگر عزیز ترین کسش مرد و وی را به خاک سپرد ، شکسته غم و درد نمی گردد ، دیگر آنکه مرد خردور از نادیدنیها چنان دل می کند که باد از بید می گذرد . بزرگمهر


سرپرستانی که از ارزش سربازی می کاهند ، و پدر و مادرانی که ، پیشدار میهنداری فرزندان خویش می شوند ، به کشورشان پشت کرده اند  . اُرد بزرگ


گرچه دو مهفوم « زمان» و « تاریخ» ، مانند بسا مفاهیم دیگر، از ساخته های ذهن آدمیزادند و در « طبیعت » وجود ندارند، اما میان آنها تضادی هست که بر بسیاری از آدمیان آشکار نیست
عام ترین تعریفی که از مفهوم زمان به دست می توان داد، " تکرار پدیده های طبیعی بـــر ـ یا بـــرای ـ آدمی است". بعبارت ساده تر: اگر شما، دوبار یا چند بار شاهد روییدن جوانه ها بر درختان و یا دمیدن خورشید از مشرق و یا فرود آمدن برف از آسمان باشید، احساس زمان می کنید و چون جـُـز در خیال و خاطره، به « گذشته » باز نمی توانید گشت، « زمان » را رو به « آینده » می بینید
از همین تعریف، دو تبصره زاده می شود: اول آن که چون مفهوم « زمان » ، از « تکرار پدیده های طبیعی » بوجود می آید، یکنواخت است و دوم این که: چون رو به « آینده » دارد، گــُـذراست. پس صفات اصلی « زمان » : یکنواختی و گذرایی است
و حال آنکه « تاریخ » به گونه ای از زمان اطلاق می شود که « یکنواخت » و « گذرا» نیست. یعنی به دلیل وقوع حادثه ای مهم، از میان برهه های دیگر مشخص شده و به همان دلیل، در ذهن آدمی مانده است. پس صفات اساسی تاریخ « یکتایی » ( درمقابل یکنواختی زمان ) و « ماندگاری» ( در برابر گذرایی او ) است
بر مبنای همین صفات است که « زمان » را مـُولد زندگی جسمانی و برونی انسان و « تاریخ » را محصول حیات معنوی و درونی او می توان دانست و نیز، علوم و فنون و ادراکات بشری را با یکی از این دو قلمرو، متناسب و یا سازگار می توان یافت
« سیاست » که بنا بر یک تعریف مشهور باستانی، « علم استفاده از ممکنات » است در قلمرو « زمان » قرار دارد، زیرا که همهء قوانین و وسائل آن، به زندگی جسمانی و برونی آدمیان مربوط است و عبارت «استفاده از ممکنات » ناظر به همین معنی است
و برعکس، جای « هنر» در حیطهء « تاریخ» است، چرا که نه تنها همه اصول و ضروریاتش از حیات معنوی و درونی بشر پدید آمده، بلکه هدفش ـ در ضمیر نا آگاه انسانی ـ غلبه بر دوصفت اصلی زمان، یعنی یکنواختی و گذرایی بوده است
و از همین روست که هر اثر بزرگ هنری، در اوضاع و احوالی یگانه و تکرار ناپذیر آفریده می شود و در همهء اعصار، پایدار می ماند و به همین سبب: « بی مانند » ( ضد یکنواخت) و جاودان (ضد گذرا) است
پس هنرمند نیز، به تبع «هنر»، در حیطهء « تاریخ » زیست می کند و به ضرورتهای آن پاسخ می گوید و برخلاف او، سیاستمدار، به تبع « سیاست»، در قلمرو « زمان» بسر می برد و به مقتضیات آن جواب می دهد  نادر نادرپور


به فرزند عشق خود توانید داد، اما اندیشه تان را هرگز ، که وی را افکاری دیگر به سر است ، تفکراتی از آن خویشتن. جبران خلیل جبران


 ملت ها احکام صحیح خود را از تاریخ دریافت می دارند. ژرژ هگل


زمین روزی از آن ابرانسان می شود . فردریش نیچه


یک آموزگار می تواند با رفتار و گفتارش کشوری را دگرگون سازد . اُرد بزرگ


انسان ترکیب عجیبی است و در عین ناچیزی خود را برتر از همه می شمارد . اشتیل


برای پرش های بلند ، گاهی نیاز است چند گامی پس رویم . ارد بزرگ


خردمند به چیزی که اگر به دستش نیاید غمگین و دل آزرده شود ، هرگز دل نمی بندد . بزرگمهر


مردی که اشتباه نکند ارزش کارهای بزرگ را نخواهد داشت . ادوارد فیلیپس


پیامد دانایی ، پذیرفتن بار ساماندهی دیگران است .  اُرد بزرگ


حتی از میان پر دلترین کسانمان چه اندک اند آنان که دانایی خویش را تاب توانند آورد . فردریش نیچه


تمرکز در معنای اصلی و درست کلمه توانایی دقت و توجه ذهن روی یک موضوع واحد است. کمار


شعر راستین ، انکار بی داد است. بودلر


کسی که بخشش می کند زمانی به نشاط واقعی دست می یابد که پس از جستجوی فراوان نیازمندی را پیدا کند که عطای وی را بپذیرد .تلاش برای یافتن چنین شخصی ، از ایپار لذت بخش تر است . جبران خلیل جبران


افکار ما بسان درختان نارنج در گلدان نگهداری می شوند . به نسبت بزرگی گلدانی که ریشه های آنها را در خود زندانی دارد رشد می کند .  بولور


دل کیهان را اگر بگشاییم این سخن را خواهیم شنید " هر کنشی واکنشی را در پی دارد " پس بر این باور باشید ! همه کردار ما چه خوب و چه زشت ، بی بازگشت نخواهد بود . اُرد بزرگ


مردمان غالباً نقص دلیل خویش را با خشم می پوشانند . آلجر


درختان شعرهایی هستند که زمین بر آسمان می نویسد و ما آنها را بریده و از آنها کاغذ می سازیم تا نادانی و تهی مغزی خویش را در آنها به نگارش درآوریم .  جبران خلیل جبران


فرومایگان پس از پیروزی ، همآورد شکست خورده  خویش را به ریشخند می گیرند . اُرد بزرگ


خود را با هوس نزدیک مکن که خرد از تو روی بر می تابد . بزرگمهر


میان انسان و شرافت رشتۀ باریکی وجود دارد و اسم آن قول است .توماس براس  


اندرز پیران ، بیشتر زمان ها مملو از خون و درد است که بدبختانه جوان از فهم آن ناتوان است . اُرد بزرگ


خود را بشناس و بر روح خویش فرمانروایی کن . در این صورت می توانی امیدوار باشی که روزی مقتدر و سعادتمند خواهی شد .تنسون 


بیدارترین ، هشیارترین ، و پسندیده ترین کسان ، دانای سالخورده ای باشد که دانش به تجربت آموخته است . بزرگمهر


روز های خوش برای کژاندیش بسیار کوتاه و روز کیفر بسیار دراز . اُرد بزرگ


انسان همان جایى است که تصمیم مى گیرد باشد. سارتو


هر آنکه خردمندتر است  اهریمن بیشتر به او حمله می کند . در میدان جنگ و آورد او هزاران فتنه و افسون کشته شده را خواهی دید . اُرد بزرگ


ستون تمدن , کتاب و مطبوعات است. پلو تارک


اگر در دل شوق و عشق داری از زندگی خود بهره بسیار به دست آر چون عشق همواره آدمی را به سوی کمال راه می نماید. پل نیسن


بشر برای فرار از خدا طبیعت را عامل همه چیز می داند و  قانونی در طبیعت در کار نیست بلکه پدیده های طبیعی به دلیل قدرت به وجود می آیند .  فردریش نیچه


اغلب مردم نیمی از عمر را صرف بدبخت نمودن نیم دیگر می نمایند . شان فور


آدم مادیگرا جادهای احساسش ، کم رفت و آمد است . اُرد بزرگ

 

اندیشه و تفکر پشتوانه ای بزرگ در سراسر حیات بشر است و انسان بی اندیشه و تفکر به ماده ای بی روح می ماند . پاسکال


تمام پیشرفتهای عالمگیر خود را مدیون تفکر منظم و یادداشت برداری دقیق هستم . ادیسون


افکار افراد متفکر خودبخود می اندیشد. ارنست دیمنه


فکر کردن،سخت ترین کار بشر است . انیشتین


روزنامه ها دائرةالمعارف های زندگی جهانند . همه چیز را از چهار گوشۀ جهان بریا ما نقل می کنند . تراین وادارلز


آه و بردباری ، ریشه هر دیوزاد ، و بد خویی را ، خواهد کَند . ارد بزرگ


برای آدمی دشمن دانا از دوست نادان بهتر است . بزرگمهر


هیئت های مسیحی وقتیکه به سرزمین ما آمدند دارای آیین مقدس بودند و ما صاحب زمین بودیم ، اکنون آنها مالک زمین هستند و ما دارای آیین مقدس . یک دهقان آفریقایی


اندوه و نشاط همواره دوشادوش هم سفر کنند و در آن هنگام که یکی بر سفره ی شما نشسته است ، دیگری در رختخوابتان آرمیده باشد.شما پیوسته چون ترازویید بی تکلیف در میانه اندوه و نشاط  . جبران خلیل جبران


سرآمد دشواری و سختی دانایست و دانا چشم خویش را بر  بسیاری از زیبایی های زود گذر گیتی خواهد بست . اُرد بزرگ


بشر امروز در پرستش بتان می زید بتان عرصهء اخلاق بتان گستره سیاست بتان عرصه فلسفه.خدایانی کاملا" باطل که خود آنها را بر ساخته آنگاه پرستیده اند . فردریش نیچه 


در هر کجا که هستید و با هر چه که در اختیار دارید کاری بکنید . تئودور وزد


آن هنگام که روحم عاشق جسمم شد و جفت گیری این دو سر گرفت من بار دیگر متولد شدم. جبران خلیل جبران


الماس را جز در قعر زمین نمی توان یافت و حقایق را جز در اعماق فکر نمی توان کشف کرد . ویکتور هوگو


مردی که فکر نو دارد مادام که فکرش به ثمر نرسیده است آرام و قرار ندارد . مارک تواین


بدخو ، عمرش کم است . اُرد بزرگ


میدان جنگ می تواند میدان دوستی نیز باشد اگر نیروهای دو طرف میدان به حقوق خویش اکتفا کنند . نادر شاه افشار


بشر ، حیوان بکار برندۀ ابزار است . در هیچ نقطه ای او را بدون ابزار نمی توان یافت . با نداشتن ابزار در حکم هیچ است و با داشتن آن همه چیز . توماس کارلایل


برای آنکه در آمدتان بیشتر شود باید بیشتر چیز یاد بگیرید  . برایان تریسی
      

سطح دانش و مهارتی که در حال حاضر دارید حداکثر توان فعلی شما را تعیین می کند . برایان تریسی
      

زندگی حتی با عشق گم شده نیز شیرین تر از زندگی بی عشق است . تاگور


خوش نامی بزرگترین فر و افتخار هر آدمی است . اُرد بزرگ


بسیاری از دین ها به شیشه پنجره می مانند.راستی را از پس آنها می بینیم، اما خود، ما را از راستی جدا می کنند  . جبران خلیل جبران


تنها به قصد دست یافتن به امور محال است که بشر می تواند به بالاترین حد امور ممکن دست یابد. سنت بور


افزایش ناگهانی مردم سبب کاهش ادب ،فرهنگ و فرهیختگی می گردد آنهم از آن رو که نسل و تبار پیش از آن نمی تواند بایستگیها و وظایف خویش را همچون آموزگار بدرستی انجام دهد . اُرد بزرگ


باید پیوسته به پروردگار بی همتا رو آوریم ، در هر کاری او را بینا دانیم و باور کنیم که روزی ده مختار اوست . بزرگمهر


انسان فـرزانه با مشعـل دانش و حکمت، پیش رفته و راه بشریت را روشن می سازد . جبران خلیل جبران


خاموشی بیشه نبرد ، فریادها در سینه دارد .  اُرد بزرگ


هرگز نباید چیزی را که نمی توانید بهتر از آن را جایگزینش سازید از بین ببرید . پلورک


اگر عینک عادت ندارید عینک تجربه را به چشم بزنید و اگر عینک عادت دارید روی آن باز هم عینک تجربه را به چشم بزنید . پی یرژانه


آینده متعلق به افراد با قابلیت است  . برایان تریسی
      

کلید آینده رشد مداوم شخصی و حرفه ای شماست . برایان تریسی


 آدمی برای شک کردن آفریده نشده ، برای پرسیدن آفریده شده . یانگ


آغاز هر روز، نو شدنی دوباره است ، و زمانی برای پویایی بیشتر . اُرد بزرگ


کسی به حساب می آید که دیگران را به حساب بیاورد. فوربس


با رنج عمیق درون ، آدمی از دیگران جدا می شود و والا می گردد . فردریش نیچه


وقتی با انگشت به کسی اشاره می کنیم ، به یاد داشته باشیم که سه انگشت دیگر به طرف خودمان بر گشته اند . فن لوبرتیس


اهل خرد و فرهنگ همیشه زنده اند . اُرد بزرگ


به بسیار گفتن آبروی خود مبر . بزرگمهر


امر سیاست در ایجاد فرصت نیست , بلکه از فرصت اسفاده کردن است . رایش اول


آسودگی مادر هر روانشناسی است. آنگاه آیا هر روانشناسی تباهی است؟ . فردریش نیچه


بداندیش همیشه ، کارش گره  می خورد . اُرد بزرگ


گریه در روزهای مصیبت ، چون باران در صحرای سوزان سبب ادامه زندگی می گردد . فرانسوا کوپه


سکوت شمشیری بوده است که من همیشه از آن بهره جسته ام . نادر شاه افشار


باور چیست ؟ از کجا سرچشمه می گیرد ؟ هر باور چیزی را حقیقی انگاشتن است . فردریش نیچه


نادان همیشه از آز و فزون خواهی خویش خسته است . اُرد بزرگ


هیچ مریضی ، مریضتر از کسی نیست که روز تعطیلش بیمار شده باشد . بیل وگان


اگر به دیدار روح مرگ مشتاقید ، هم به جسم زندگی روی نمایید و دروازه های دل بدو برگشایید .
که زندگانی و مرگ ، یگانه اند ، همچنانکه رودخانه و دریا  . جبران خلیل جبران


آتشی که جسم و جان را می سوزاند غالباً به دست خودمان روشن شده است . بروکتر


بدگمان کسی است که خیال می کند تمام مردم دنیا به بدی او هستند . باب بارکر


هیچ سرزمین سختی نمی تواند مانع جوشیدن چشمه هنر و دانش ایرانیان گردد . شاه اسماعیل سامانی


کسی که شجاعت ندارد ، در او حقیقت نیز موجود نیست و کسی هم که حقیقت ندارد ، صاحب فضیلتی نیست. سر والتر اسکات


مردی که همسرش را به درشتی بیرون می کند ،  به اشک به دنبالش خواهد دوید . اُرد بزرگ


بیزاری بجوی از کسی که دریغش می آید که کسی از نیکی و یاری کس دیگر بهره یابد ، نه دانشور است و نه می خواهد که از دانش دیگران سود جوید . بزرگمهر


سعادت آن نیست که انسان خود به خود دوست داشته باشد ، بلکه عبارت از این است که غرور آمیخته با نفرتی اقناع شود . سعادت رسیدن به لحظاتی است که انسان دوست می دارد در کنار کسی که دوست می دارد بسر برد . توماس مان


باید در تضادهای دوگانه شک کرد. از کجا معلوم که این تضادهای دوگانه اصلا وابسته به هم و یکی نباشند؟ در فلسفه معین ارزشی بیشتر از نامعین  دارد همان طور که ارزش نمود کمتر از حقیقت است . فردریش نیچه


هنگامیکه امید در کسی بمیرد کینه و انتقام در او زنده می گردد ، هرقدر امید کمتر باشد ، عشق بزرگتر است . ترنس


مرد دلیر بهنگام ستیز و نبرد ، همراهانش را نمی شمارد . اُرد بزرگ


هر چه بیشتر عمر می کنم بیشتر اطمینان پیدا می کنم که تفاوت عمده انسانها ، تفاوت بین انسان ضعیف و قوی ، بین انسان بزرگ و کوچک میزان توانایی یا اراده استوار و خلل نا پذیر آنهاست . به این معنی که انسان قدرتمند هنگامی که هدفی را برای خود مشخص می کند دو راه بیشتر پیش رو ندارد : یا مرگ یا پیروزی. توماس فاول باکستون


باید از دگم گرایی ها در اندیشه فلسفی دوری کرد . فردریش نیچه


هیچ می دانی فرصتی که از آن بهره نمی گیری، آرزوی دیگران است؟! .  جک لندن


چو گرمای تن مردان کهن به آسمان پر کشید با یادشان اندیشه هواخواهان خویش را گرما دهند .  اُرد بزرگ


چه زیباست هنگامی که در اوج نشاط و بی نیازی هستی دست به دعا برداری . جبران خلیل جبران


باید در محدوده ی امکانات زمینی بیافرینیم، و در آفرینش  به زمین وفادار بمانیم  . فردریش نیچه


زندگی خود را تبدیل به مدرسه ای برای یاد گرفتن کن . جان دیوی


برای ارواح بشری چه چیزی بالاتر از این است که در هر رنج و محنتی غمخوار یکدیگر و در هر شادی شریک خنده های هم و در خلوت خاطرات یکدیگر تنها تصاویر ماندگار و ابدی وجود هم باشند . جرج الیوت


آنگاه که سندانی ، پا برجا باش ، روزی که چکش گشتی محکمتر بکوب . جان قلوریو


یک ساعت زندگی با افتخار و شکوه به یک قرن گمنام زیستن می ارزد . سر والتر اسکات


اراده زندگی برتر و نیرومند تر در مفهوم ناچیز نبرد برای زندگی نیست، بلکه در اراده جنگ اراده قدرت و اراده مافوق قدرت است! . فردریش نیچه


به رویاها ایمان بیاورید که دروازه های ابدیت اند  . جبران خلیل جبران

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 18 شهریور 1396 10:57 ق.ظ
Nice blog here! Also your site loads up very fast! What host
are you using? Can I get your affiliate link to your host?

I wish my web site loaded up as fast as yours lol
یکشنبه 15 مرداد 1396 09:20 ب.ظ
I'm truly enjoying the design and layout of your blog.
It's a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here
and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme?
Superb work!
جمعه 13 مرداد 1396 12:08 ب.ظ
This article will help the internet viewers for building up new website or even a weblog from start to end.
شنبه 7 مرداد 1396 08:18 ق.ظ
wonderful issues altogether, you just won a brand
new reader. What would you recommend about your post that you just
made some days ago? Any certain?
شنبه 19 فروردین 1396 06:37 ب.ظ
Hey there, I think your site might be having browser compatibility issues.
When I look at your blog site in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, very good blog!
سه شنبه 15 فروردین 1396 01:32 ق.ظ
I will right away clutch your rss feed as I can not to find your e-mail subscription link or e-newsletter service.
Do you've any? Please permit me recognise so that I may just subscribe.
Thanks.
دوشنبه 27 دی 1389 07:31 ب.ظ
سلام!! اگر من نمیام به خاطر اینه که خودتم کم پیدایی!!
اسماعیل ابراهیمیاره راست میگی++
سه شنبه 21 دی 1389 01:04 ق.ظ
سلام عزیز مثل همیشه عالی بود
من یه آپ کردم خوشحال میشم بخونی
فقط چون آپم خنده داره دعوتت کردم وگرنه انقدر از دیر به دیر سر زدنم شرمنده امکه روم نمیشد بیام بهت خبر بدم
اسماعیل ابراهیمیدشمنت شرمنده منم وضع به روز شدنم خوب نیست دارم امتحان پایان ترم میدم
جمعه 26 آذر 1389 10:02 ب.ظ
هیشکی نظر نمیده خودم که هستم خوبه دمت گرم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : اسماعیل ابراهیمی
نظرسنجی
مطالب وبلاگ تا چه حد مفید است؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :